3ο Γυμνάσιο

  Περιστερίου      

Σχολικό Έτος 2017-2018

Στο σχολείο μας λειτουργούν 11 τμήματα,

4 τμήματα στην Α' τάξη,

3 τμήματα στην Β' τάξη και

4 τμήματα στη Γ' τάξη.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το Ωρολόγιο Πρόγραμμα κάθε τμήματος

 

Α1 Α2 Α3 Α4
Β1 Β2 Β3  
Γ1 Γ2 Γ3 Γ4